Giáo Dục

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 8 Tourism


Trắc nghiệm tiếng Anh 9 Unit 8 có đáp án phần Ngữ âm (Phonetics) bao gồm 15 câu trắc nghiệm tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại và Tìm từ có trọng âm từ khác với nội dung từ vựng lấy trong Unit 8 tiếng Anh 9: Tourism giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức từ mới đã học hiệu quả. website.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 hữu ích dành cho quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Tiếng Anh Unit 8 lớp 9: Tourism

Đề ôn tập ngữ âm Unit 8 tiếng Anh lớp 9 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 9 mới theo từng unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh Unit 8 được biên tập bám sát nội dung từ mới tiếng Anh 9 Unit 8 giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập từ vựng trọng tâm hiệu quả.

Bài 1. Find the word which has different sound in the part underlined.

Question 1:

A. wanted

B. washed

C. worked

D. stopped

Question 2:

A. mention

B. question

C. action

D. education

Question 3:

A. who

B. when

C. where

D. what

Question 4:

A. out

B. round

C. about

D. would

Question 5:

A. there

B. thank

C. thirsty

D. youth

Question 6:

A. delay

B.magnificent

C.bank

D.travel

Question 7:

A.exotic

B.erode

C.checkout

D.decision

Question 8:

A.excursion

B.resort

C.season

D.reasonable

Question 9:

A. children

B. charity

C. charm

D. champagne

Bài 2. Find the word which has different stress pattern from the others.

Question 10:

A. agree

B. father

C. depend

D. enjoy

Question 11:

A. prefer

B. enjoy

C. happen

D. agree

Question 12:

A.original

B.geography

C.imperial

D.stimulating

Question 13:

A.magnificence

B.accessible

C.affordable

D.destination

Question 14:

A.breathtaking

B.safari

C.traveller

D.sightseeing

Question 15:

A.stalagmite

B.holiday

C.excursion

D.delicious

Đáp án:

1 – A 2 – B 3 – A 4 – D 5 – A
6 – A 7 – C 8 – A 9 – D 10 – B
11 – C 12 – D 13 – D 14 – B 15 – D

Trên đây là Bài tập Tiếng Anh 9 mới Unit 8 Phonetics có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button