Giáo Dục

Trắc nghiệm Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X


Trắc nghiệm Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm với các câu hỏi lý thuyết bám sát nội dung trọng tâm giúp các em học sinh củng cố kiến thức môn Lịch sử lớp 6.

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 bài 24

Câu 1: Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

A. Giao Chỉ

B. Cửu Chân

C. Nhật Nam

D. huyện Tượng Lâm

Câu 2: Quận Nhật Nam gồm

A. 4 huyện

B. 5 huyện

C. 6 huyện

D. 7 huyện

Câu 3: Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập

A. năm 192 – 193

B. năm 193 – 194

C. năm 194 – 195

D. năm 195 – 196

Câu 4: Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ

A. chữ Hán

B. chữ Phạn

C. chữ La tinh

D. chữ Nôm

Câu 5: Nét nổi bật của quốc gia Lâm Ấp đó là:

A. Lực lượng quân sự khá mạnh

B. Lãnh thổ rộng lớn

C. Đông dân

D. Vua anh minh

Câu 6: Một số lái buôn còn kiêm nghề

A. cướp biển

B. buôn bán nô lệ

C. đánh cá

D. A, B.

Câu 7: Vua Lâm Ấp sau khi hợp nhất các bộ lạc và mở rộng lãnh thổ đã đổi tên nước là

A. Lâm Tượng

B. Chăm pa

C. Lâm pa.

D. Chăm Lâm

Câu 8: Kinh đô nước Chăm Pa đóng ở đâu?

A. Bạch Hạc (Phú Thọ)

B. Sin-ha-pu-ra ( Trà Kiệu – Quảng Nam)

C. Cổ Loa (Đông Ânh)

D. (Phong Khê – Đông Anh – Hà Nội)

Câu 9: Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là

A. đánh bắt cá

B. nông nghiệp trồng lúa nước

C. trồng cây ăn quả

D. trồng lúa mì

Câu 10: Hiện nay, di sản của người Chăm pa còn tồn tại đến ngày nay là

A. Chùa Một Cột

B. Chùa Tây Phương.

C. Thánh địa Mỹ Sơn

D. Cầu Trường Tiền

Câu 11: Với người chết, người Chăm có tục

A. chôn cất người chết.

B. hỏa táng người chết rồi rải tro ra sông, suối.

C. hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò rồi ném xuống sông hay biển.

D. hỏa táng người chết rồi bỏ tro vào bình, vò và chôn xuống đất.

Câu 12: Nhân dân Chăm theo

A. đạo Phật và đạo Bà La Môn

B. Nho giáo và đạo Bà La Môn

C. Phật giáo và Nho giáo

D. Đạo giáo và đạo Bà La Môn

Đáp án Câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử lớp 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

D

B

A

B

A

D

B

B

B

C

C

A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button