Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 2


Trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 2

Trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 2 là tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy, củng cố kiến thức trọng tâm bài học cho học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh trong chương trình học lớp 10.

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 27

Trắc nghiệm Sinh học 10 bài 29

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 10: Ôn tập chương 2 (có đáp án)

Câu 1: Nấm mốc, nấm men rượu (Saccharomyces cereiate) thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây?

A. vi sinh vật quang tự dưỡng B. vi sinh vật hóa tự dưỡng

C. vi sinh vật quang dị dưỡng D. vi sinh vật hóa dị dưỡng

Câu 2: Nhuộm đơn là phương pháp nhuộm

A. Có thể sử dụng 2 loại thuốc nhuộm màu trở lên nhưng sau khi nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ nhất thì rửa sạch rồi mới nhuộm bằng thuốc nhuộm thứ hai…

B. Chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu trong quá trình thực hành thí nghiệm

C. Chỉ nhuộm một loại tế bào vi sinh vật

D. Cả A, B và C

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng trong quy trình thực hành quan sát vi sinh vật trong khoang miệng?

A. Có 2 lần hong khô tiêu bản, bước nhuộm tiêu bản nằm giữa 2 lần hong khô

B. Chỉ có một lần hong khô tiêu bản được thực hiện sau khi nhuộm tiêu bản

C. Có một bước rửa nhẹ tiêu bản sau khi nhuộm tiêu bản, rồi mới quan sát

D. Cả A và C

Đáp án

Câu 1: D. Vi sinh vật hóa dị dưỡng

Câu 2: B. chỉ sử dụng một loại thuốc nhuộm màu trong quá trình thực hành thí nghiệm

Câu 3: D. Cả A, B và C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button