Giáo Dục

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 42 – Sinh sản hữu tính ở thực vật


Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 42 – Sinh sản hữu tính ở thực vật với nội dung được xây dựng khoa học, bao gồm các câu hỏi trọng tâm nội dung bài học giúp học sinh dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ. Mời các bạn cùng làm bài tập trắc nghiệm sinh học 11 có đáp án!

Các bài trắc nghiệm Sinh học 11 khác:

 • Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 45
 • Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 44
 • 1

  Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:

 • 2

  Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành:

 • 3

  Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ  giảm phân hình thành:

 • 4

  Sự phát triển của hạt phấn theo thứ tự:

 • 5

  Sự phát triển của túi phôi theo thứ tự sau:

 • 6

  Thụ tinh kép là:

 • 7

  Hạt có nội nhũ là hạt của:

 • 8

  Hạt không có nội nhũ là hạt của:

 • 9

  Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

 • Ở cây có hoa, giao tử đực được hình thành từ tế bào mẹ
 • Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là
 • Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp
 • Thụ tinh ở thực vật có hoa là sự kết hợp
 • Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi trải qua
 • Tự thụ phấn là sự:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button