Giáo Dục

Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật Menđen: Quy luật phân li – Phần 1


Trắc nghiệm sinh học lớp 12

Xin mời các em học sinh tham gia ôn tập Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật Menđen: Quy luật phân li – Phần 1 để kiểm tra lại kiến thức của bản thân. Chúc các em làm bài thật tốt!

Làm thêm: Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật Menđen: Quy luật phân li – Phần 2

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học lớp 12: Quy luật Menđen: Quy luật phân li – Phần 1

 • Câu 1:

  Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:
  1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
  2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F 1 ,F 2 ,F 3 .
  3. Tạo các dòng thuần chủng.
  4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai
  Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là

 • Câu 2:
  Đặc điểm nào sau đây trong phân bào được sử dụng để giải thích các quy luật di truyền Menđen?

 • Câu 3:

  Khi đề xuất giả thuyết mỗi tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định, các nhân tố di truyền trong tế bào
  không hoà trộn vào nhau và phân li đồng đều về các giao tử. Menđen đã kiểm tra giả thuyết của mình bằng cách nào?

 • Câu 4:
  Cặp alen là

 • Câu 5:
  Kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

 • Câu 6:
  Cơ chế chi phối sự di truyền và biểu hiện của một cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ theo Menđen là do

 • Câu 7:

  Trong các thí nghiệm của Menđen, khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, ông nhận thấy ở thế hệ thứ hai

 • Câu 8:
  Về khái niệm, kiểu hình là

 • Câu 9:
  Theo Menđen, phép lai giữa 1 cá thể mang tính trạng trội với 1 cá thể lặn tương ứng được gọi là

 • Câu 10:
  Giống thuần chủng là giống có

 • Câu 11:
  Alen là gì?

 • Câu 12:
  Theo quan niệm về giao tử thuần khiết của Menđen, cơ thể lai F 1 khi tạo giao tử thì

 • Câu 13:

  Theo Menđen, trong phép lai về một cặp tính trạng tương phản, chỉ một tính trạng biểu hiện ở F 1 . Tính trạng
  biểu hiện ở F 1 gọi là

 • Câu 14:
  Quy luật phân ly của Menđen không nghiệm đúng trong trường hợp

 • Câu 15:
  Điều không thuộc về bản chất của quy luật phân ly Menđen là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button