Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 10 bài 23


website xin giới thiệu tới các bạn bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 10.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sử 10 bài 23

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10 bài: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc

B. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ

C. Phong trào nông dân bị đàn áp

D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái

Đáp án: D

Câu 2. Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

A. Năm 1771 B. Năm 1775 C. Năm 1789 D. Năm 1791

Đáp án: A

Câu 3. Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào

A. Tây Sơn hạ đạo

B. Tây Sơn thượng đạo

C. Phủ Quy Nhơn

D. Gia Định

Đáp án: B

Câu 4. Từ năm 1771 đến năm 1783, thành tựu mà nghĩa quân Tây Sơn đạt được là

A. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ phần đất từ Quảng Nam trở vào

B. Đánh đổ chúa Nguyễn, làm chủ toàn bộ Đàng Trong

C. Đánh đổ chúa Nguyễn, chiến thắng quân Xiêm xâm lược

D. Đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, bước đầu làm suy yếu lực lượng của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài

Đáp án: A

Câu 5. Nguyên cớ để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A. Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới của Chân Lạp – thuộc quốc của Xiêm

B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn

C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn

D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm

Đáp án: C

Câu 6. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận Chi Lăng – Xương Giang

D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

Đáp án: B

Câu 7. Sử cũ viết: “Người Xiêm sau trận thua năm Giáp Thìn (đầu năm 1785), ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”, chứng tỏ điều gì?

A. Những tên lính Xiêm chạy thoát khi nhắc đến quân Tây Sơn thì vô cùng sợ hãi

B. Cách đánh giặc tài tình của quân Tây Sơn

C. Khẳng định uy tín và sức mạnh của phong trào Tây Sơn

D. Quân Xiêm không dám sang xâm lược nước ta

Đáp án: C

Câu 8. Sau khi làm chủ hầu hết các vùng Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì

A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh

C. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, thực hiện sứ mệnh thống nhất đất nước

D. Tiêu diệt chúa Trịnh lập nên triều đại mới

Đáp án: C

Câu 9. Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước

B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

C. Thiết lập vương triều Tây Sơn

D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Đáp án: B

Câu 10. Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là

A. Nguyễn Ánh

B. Lê Chiêu Thống

C. Tôn Sĩ Nghị

D. Nguyễn Hữu Chính

Đáp án: B

Câu 11. Cuộc kháng chiến chống quân Thanh giành thắng lợi vào năm nào

A. Năm 1771 B. Năm 1785 C. Năm 1789 D. Năm 1791

Đáp án: C

Câu 12. Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi là

A. Nguyễn Nhạc

B. Nguyễn Lữ

C. Quang Trung – Nguyễn Huệ

D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

Đáp án: C

Câu 13. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Ngọc Hồi – Đống Đa

D. Sông Bạch Đằng

Đáp án: C

Câu 14. Phong trào Tây Sơn mang tính chất

A. Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

B. Cuộc khởi nghĩa nông dân

C. Chiến tranh giải phóng dân tộc

D. Cuộc nội chiến giữa các tập đoàn phong kiến trong nước

Đáp án: B

Câu 15. Hãy đưa ra lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thiện nội dung sau về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn thượng đạo (thuộc An Khê, tỉnh Gia Lai) do……lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã………..phần đất từ Quảng Nam trở vào. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ…………..Trong những năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ……………….làm chủ toàn bộ đất nước.

A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ……làm chủ……..Gia Định……….tập đoàn Trịnh – Lê.

B. Nguyễn Nhạc………..làm chủ………..vùng đất Đàng Trong……tập đoàn Trịnh – Lê.

C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ……..làm chủ…..vùng đất Đàng Trong…..hai tập đoàn Trịnh – Lê

D. Nguyễn Huệ …….chiếm được………Đàng Trong……tập đoàn chúa Trịnh

Đáp án: C

Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng biện pháp của vương triều Tây Sơn để ổn định và phát triển đất nước sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Thanh?

A. Xây dựng chính quyền mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập các trấn để kiểm soát đất nước

B. Ban Chiếu khuyến nông, để kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất

C. Tổ chức giáo dục thi cử để tuyển chọn nhân tài; tổ chức quân đội quy củ,chặt chẽ

D. Cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà Thanh

Đáp án: D

Câu 17: Cho các sự kiện:

1. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh bại quân xâm lược Xiêm.

2. Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát, chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đổ.

3. Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn, chính quyền chúa Trịnh bị sụp đổ.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 3, 2, 1.

B. 3, 1, 2.

C. 2, 1, 3.

D. 2, 3, 1

Đáp án: C

Câu 18: Sau khi làm chủ được vùng đất từ Quảng Nam trở ra, nhiệm vụ còn lại của quân Tây Sơn là phải làm gì?

A. Tiến quân ra Bắc hội với quân vua Lê để đánh chúa Trịnh.

B. Tiến quân ra Bắc để đánh đổ chính quyền vua Lê – chúa Trịnh, thực hiện thống nhất đất nước.

C. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh.

D. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, thành lập vương triều Tây Sơn.

Đáp án: B

Câu 19: Công lao to lớn của quân Tây Sơn vừa thông nhất đất nước là:

A. đánh tan quân xâm lược ở mạn Nam.

B. đánh tan quân xâm lược ở mạn Bắc.

C. đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh.

D. tiêu điệt họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

Đáp án: B

Câu 20: Năm 1771, anh em Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa ở đâu? Ai là người lãnh đạo phong trào Tây Sơn?

A. Tây Sơn hạ đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Nhạc.

B. Tây Sơn trung đạo. Lãnh đạo là Nguyễn Lữ.

C. Tây Sơn thượng đạo. Lãnh đạo là ba anh em Tây Sơn.

D. Phủ Quy Nhơn. Lãnh đạo là Nguyễn Huệ.

Đáp án: C

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII . Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Lịch sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10, Giải Vở BT Lịch Sử 10, Giải tập bản đồ Lịch Sử 10, Giải bài tập Lịch Sử 10 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 10 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button