Giáo Dục

Trắc nghiệm Sử 11 bài 13


Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) được website sưu tầm và tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 11.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 bài: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Câu 1. Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ ở thập niên 20 của thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

A. Các nước tư bản trở thành con nợ của Mĩ

B. Mĩ nắm trong tay 60% dự trữ ngoại tệ của thế giới

C. Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp duy nhất của thế giới

D. Nền kinh tế Mĩ tăng trưởng cao, đặc biệt là sản xuất ô tô, thép, dầu mỏ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 69 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Thời kì phồn vinh của nền kinh tế Mĩ chấm dứt khi

A. Dự trữ ngoại tệ của Mĩ bị sụt giảm

B. Mĩ mất vị trí là trung tâm công nghiệp số 1 thế giới

C. Khủng hoảng kinh tế bùng nổ tháng 10 – 1929

D. Các nước tư bản vượt Mĩ, vươn lên phát triển mạnh mẽ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 70 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực

A. Nông nghiệp B. Công nghiệp C. Tài chính, ngân hàng D. Thương mại, dịch vụ

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 70 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Ý nào không phản ánh đúng về tình hình thị trường chứng khoán Mĩ trong ngày 29 – 10 – 1929?

A. Ngày khủng hoảng chưa từng có

B. Giá một loại cổ phiếu được coi là đảm bảo nhất sụt xuống 80%

C. Có loại cổ phiếu giá lại tăng nhanh đến chóng mặt

D. Hàng triệu người mất sạch số tiền mà họ đã tiết kiệm cả đời

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 71 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra trầm trọng nhất vào năm nào?

A. Năm 1930 B. Năm 1931 C. Năm 1932 D. Năm 1933

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 71 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Quan sát biểu đồ dưới đây:

cau hỏi trắc nghiệm lịch sử 11

Biểu đồ về tỉ lệ thất nghiệp ở Mĩ (1920 – 1946)

Hãy lựa chọn nội dung đúng lí giải về việc số người thất nghiệp ở Mĩ lên tới mức cao nhất vào những năm 1932 – 1933

A. Từ việc quản lí của chủ ư bản ở một số xí nghiệp, nhà máy, người lao động muốn thay đổi công việc, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp

B. Mong muốn có thu nhập cao, người lao động có nhu cầu tìm việc làm mới, làm gia tăng tình trạng thất nghiệp

C. Những cuộc khủng hoảng chu kì tác động đến một số lĩnh vực kinh tế, tỉ lệ thất nghiệp tăng nhanh

D. Các ngành kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng, sản xuất đình trệ, tê liệt, phá sản làm gia tăng tỉ lệ thất nghiệp

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 71 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Người đề xướng thực hiện Chính sách mới nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc kinh tế là

A. H.Huvơ B. H.Truman C. D.Aixenhao D. Ph.Rudơven

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Bản chất của Chính sách mới là gì?

A. Nhà nước đề xuất một hệ thống những chính sách mới về kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

B. Nhà nước cho phép các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước có những đổi mới phù hợp

C. Là chính sách đầu tư có trọng điểm của Nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước

D. Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Rudơven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng?

A. Ban bố lệnh can thiệp khẩn cấp

B. Phục hồi sự phát triển kinh tế

C. Tạo thêm việc làm

D. Giải quyết nạn thất nghiệp

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Rudơven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ

A. Đạo luật về ngân hàng

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp

D. Đạo luật phát triển du lịch- dịch vụ

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Đạo luật quan trọng nhất nhằm phục hồi và phát triển nền kinh tế là

A. Đạo luật về ngân hàng

B. Đạo luật phục hưng công nghiệp

C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp

D. Cả ba đạo luật về ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?

A. Tổ chức lại sản xuấ công nghiệp theo hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ

B. Kêu gọi tư bản nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp theo những hợp đồng dài hạn

C. Cho phép phát triển tự do hóa một số ngành công nghiệp mà không cần có những hợp đồng thỏa thuận

D. Tập trung vào một số ngành công nghiệp mũi nhọn bằng kí kết những hợp đồng về thị trường tiêu thụ với chủ tư bản

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ

A. Xoa dịu mâu thuẫn giai cấp, duy trì được chế độ dân chủ tư sản

B. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc điều hành nền kinh tế

C. Tình trạng phân biệt đối xử với người da đen và da màu, xây dựng xã hội dân chủ thực sự

D. Khôi phục sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo nhiều việc làm mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mĩ, Ph.Rudơven trúng cử mấy nhiệm kì liên tiếp?

A. 2 nhiệm kì B. 3 nhiệm kì C. 4 nhiệm kì D. 5 nhiệm kì

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 72 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh là

A. Chính sách láng giềng hợp tác

B. Chính sách láng giềng đoàn kết

C. Chính sách láng giềng hữu nghị

D. Chính sách láng giềng thân thiện

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 73 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Tháng 11 – 1933, Mĩ chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với

A. Trung Quốc B. Liên Xô C. Anh D. Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 73 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Quốc hội Mĩ đã thông qua hàng loạt đạo luật về vấn đề quốc tế để làm gì?

A. Giữ vai trò trung lập giữa các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ

B. Ủng hộ các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ

C. Can thiệp quân sự vào các nước bên ngoài nước Mĩ

D. Giúp đỡ các thế lực thù địch ở bên ngoài nước Mĩ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 73 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, nền kinh tế của Mĩ như thế nào?

A. Bị tàn phá nặng nề do hậu quả của chiến tranh để lại.

B. vẫn giữ được mức bình thường như trước chiến tranh.

C. Bị khủng hoảng trầm trọng vì phải tốn phí cho chiến tranh.

D. Đạt mức tăng trưởng cao nhờ thu lợi nhuận từ chiến tranh.

Đáp án: D

Câu 19. Kinh tế Mĩ bước vào thời kì hoàng kim nhất trong thời gian

A. Trong thập niên 40 của thế kỉ XX.

B. Trong thập niên 30 của thế kỉ XX.

C. Trong thập niên 20 của thế kỉ XX.

D. Trong thập niên 10 của thế kỉ XX.

Đáp án: C

Câu 20. Là hệ thống chính sách tích cực của Nhà nước Mĩ trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính, chính trị – xã hội của đất nước. Đó là chính sách

A. Phát triển đất nước Mĩ.

B. Giải quyết khủng hoảng của Mĩ.

C. Mở rộng và phát triển toàn diện của Mĩ.

D. Kinh tế mới của Mỹ.

Đáp án: D

Câu 21. Mĩ đã tiến hành cải thiện quan hệ với các nước ở khu vực nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Khu vực châu Âu.

B. Khu vực Mĩ La tinh.

C. Khu vực châu Phi.

D. Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: B

Câu 22. Trong chính sách đối ngoại của mình ở những năm 20 của thế kỉ XX, Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với

A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Đức. D. Liên Xô.

Đáp án: D

Câu 23. Chính phủ Ru-dơ-ven của Mĩ đề ra Chính sách láng giềng thân thiện nhằm

A. Đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

B. Đặt các nước Mĩ La tinh thành “sân sau êm đềm”.

C. Cải thiện quan hệ với các nước Mĩ La tinh.

D. Khống chế các nước Mĩ La tinh.

Đáp án: C

Câu 24. Tháng 5-1921, diễn ra sự kiện lịch sử ở nước Mĩ có liên quan đến phong trào đấu tranh của công nhân nước này là

A. Đảng Công nhân cộng sản chủ nghĩa Mĩ thành lập.

B. Đảng Cộng sản Mĩ ra đời.

C. Đảng Cộng hòa Mĩ thành lập.

D. Phong trào đấu tranh của công nhân Mĩ lên đến đỉnh cao.

Đáp án: B

Câu 25. Nước Mĩ đạt tới thời kì phồn vinh về kinh tế trong những năm (1924 – 1929) nhờ

A. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa các tập đoàn tư bản.

B. Thu lợi nhuận trong chiến tranh.

C. “Chủ nghĩa tự do” trong phát triển kinh tế.

D. Nhận được bồi thường sau chiến tranh.

Đáp án: B

Câu 26. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ diễn ra vào thời gian nào? Bắt đầu trong lĩnh vực nào?

A. Ngày 29-10-1929. Trong lĩnh vực ngân hàng.

B. Ngày 25-10-1929. Trong lĩnh vực tài chính.

C. Ngày 26-10-1929. Trong lĩnh vực công nghiệp.

D. Ngày 29-10-1929. Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Đáp án: D

Câu 27. Chính sách đối ngoại của Mĩ trong những thập niên 20 của thế kỉ XX là

A. “Chính sách láng giềng thân thiện”.

B. “Chính sách đu đưa bên miệng hố chiến tranh”

C. “Chính sách mở cửa và hội nhập”.

D. “Chính sách chiến lược toàn cầu”.

Đáp án: A

Câu 28. Mĩ đã thực hiện chính sách gì đối với các vấn đề quốc tế, trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh bao trùm thế giới?

A. Chính sách thực lực nước Mĩ.

B. Chính sách trung lập trong các cuộc xung đột quân sự bên ngoài nước Mĩ.

C. Chính sách chạy đua vũ trang.

D. Tất cả các chính sách trên.

Đáp án: B

Câu 29. Tháng 5-1921, Đảng Cộng sản Mĩ được thành lập trên cơ sở hợp nhất

A. Đảng Cách mạng và Đảng Dân chủ.

B. Đảng Dân chủ và Đảng Công nhân.

C. Đảng Cộng hòa và Đảng Công nhân.

D. Đảng Cộng sản công nhân Mĩ và Đảng Cộng sản Mĩ.

Đáp án: D

Câu 30. Khi bị rơi vào tình cảnh khủng hoảng nặng nề, Mĩ giải quyết khủng hoảng bằng con đường

A. Phát xít hoá bộ máy nhà nước.

B. Thực hiện các chính sách ôn hòa.

C. Giữ nguyên trạng thái tư bản chủ nghĩa.

D. Vừa phát xít hoá, vừa giữ nguyên tư bản chủ nghĩa.

Đáp án: C

Câu 31:  Cuộc khủng hoàng kinh tế ở nước Mĩ (1929-1933) bắt đầu từ lĩnh vực nào?

A. Nông nghiệp

B. Công nghiệp

C. Tài chính- ngân hàng

D. Thương mại- dịch vụ

Đáp án: C

Câu 32: Cuộc khủng hoảng 1929 – 1933 ở Mĩ đã

A. Đe đọa nghiệm trọng sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

B. Gây ra cuộc nội chiến do Phran-cô cầm đầu.

C. Tạo điều kiện cho Mặt trận Nhân dân nên nắm quyền.

D. Giúp nhân dân hạn chế quyền lực của phát xít.

Đáp án: A

Câu 33: Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven đưa ra nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng 1929-1933 là

A. Chính sách mới

B. Chính sách kinh tế mới

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước

D. Tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược mở rộng thuộc địa

Đáp án: A

Câu 34: Chính sách mới là chính sách, biện pháp được thực hiện trên lĩnh vực

A. Nông nghiệp.

B. Sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội.

D. Đời sống xã hội.

Đáp án: C

Câu 35: Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì trước đây?

A. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 3 nhiệm kì

B. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 4 nhiệm kì

C. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 5 nhiệm kì

D. Đảm nhiệm vai trò tổng thống trong 6 nhiệm kì

Đáp án: B

Như vậy website đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939). Để có kết quả cao hơn trong học tập, website mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button