Giáo Dục

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương


Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Tài liệu gồm 101 trang, chia làm 3 phần: Phần đại số và giải tích; Phần hình học; Phần đáp án. Tài liệu cung cấp đến bạn 900 câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn nắm được kiến thức của toàn bộ chương trình Toán lớp 11. Chúc các bạn học tập tốt và có kết quả cao trong các kì thi.

 • 680 bài tập trắc nghiệm tổ hợp – xác suất
 • Bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
 • 60 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp – xác suất

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương

Câu 39. Nghiệm của phương trình cotgx + sqrt{3} = 0 là:

A. x = frac{pi}{3} + 2kpi

B. x = frac{pi}{6} + kpi

C. x = –frac{pi}{6} + kpi

D. x = –frac{pi}{3} + kpi

Câu 40. Nghiệm của phương trình sinx + sqrt{3} .cosx = 0 là:

A. x = –frac{pi}{3} + 2kpi

B. x = –frac{pi}{3} + kpi

C. x = frac{pi}{3} + kpi

D. x = –frac{pi}{6} + kpi

Câu 41. Nghiệm của phương trình 2.sinx.cosx = 1 là:

A. x = k2pi

B. x = kpi

C. x = k.frac{pi}{2}

D. x = frac{pi}{4} + kpi

Câu 42. Nghiệm của phương trình sin2x = 1 là:

A. x = k2pi

B. x = pi+ k2pi

C. x = frac{pi}{2} + kpi

D. x = –frac{pi}{2} + kpi

Câu 43. Nghiệm của phương trình 2.cos2x = –2 là:

A. x = k2pi

B. x = pi+ k2pi

C. x = frac{pi}{2} + kpi

D. x = frac{pi}{2} + k2pi

Câu 44. Nghiệm của phương trình sinx + frac{sqrt{3}}{2} = 0 là:

A. x = frac{pi}{6} + k2pi

B. x = –frac{pi}{3} + k2pi

C. x = frac{5pi}{6} + kpi

D. x = ± frac{2pi}{3}+k2pi

Câu 45. Nghiệm của phương trình cos2x – cosx = 0 là:

A. x = k2pi

B. x = k4pi

C. x = kpi

D. x = k.frac{pi}{2}

Câu 46. Nghiêm của phương trình sin2x = – sinx + 2 là:

A. x = frac{pi}{2}+k2pi

B. x = frac{pi}{2}+kpi

C. x = –frac{pi}{2}+k2pi

D. x = kpi

Câu 47. Nghiêm của phương trình sin4x – cos4x = 0 là

A. x = ±frac{pi}{4}+k2pi

B. x = frac{3pi}{4}+k2pi

C. x = –frac{pi}{4}+kpi

D. x = frac{pi}{4}+k.frac{pi}{2}

Câu 48. Xét các phương trình lượng giác:
(I ) sinx + cosx = 3 , (II ) 2.sinx + 3.cosx = sqrt{12} , (III ) cos2x + cos2 2x = 2

Trong các phương trình trên , phương trình nào vô nghiệm?

A. Chỉ (III )

B. Chỉ (I )

C. (I ) và (III )

D. Chỉ (II )

Câu 49. Nghiệm của phương trình sinx = -1/2 là:

A. x = frac{pi}{3}+k2pi

B. x = –frac{pi}{6}+k2pi

C. x = frac{pi}{6}+kpi

D. x = frac{5pi}{6}+k2pi

Câu 50. Nghiêm của phương trình tg2x – 1 = 0 là:

A. x = –frac{pi}{4}+kpi

B. x = frac{3pi}{4}+k2pi

C. x = frac{pi}{8}+kfrac{pi}{2}

D. x = frac{pi}{4}+kpi

Câu 51. Nghiêm của phương trình cos2x = 0 là:

A. x = frac{pi}{2}+kpi

B. x = ±frac{pi}{2}+k2pi

C. x = frac{pi}{4}+kfrac{pi}{2}

D. x = –frac{pi}{2}+k2pi

Câu 52. Cho phương trình : cosx.cos7x = cos3x.cos5x (1) Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình (1)

A. sin4x = 0

B. cos3x = 0

C. cos4x = 0

D. sin5x = 0

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn Trắc nghiệm Toán lớp 11 theo từng chương, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Ngoài việc tải tài liệu về làm tại nhà, mời các bạn làm các bài trắc nghiệm Toán 11 theo từng chương mà chúng tôi đã sưu tầm được:

 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 1 – Phần 1
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 1 – Phần 2
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 2 – Phần 1
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 2 – Phần 2
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 – Phần 1
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 3 – Phần 2
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 4
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 5 – Phần 1
 • Trắc nghiệm toán 11 chương 2 bài 5 – Phần 2

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button