Giáo Dục

Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 có đáp án


Luyện tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Bài 1: A visit from a pen pal có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2018 – 2019 do website.com biên tập và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau được biên tập với mong muốn giúp các em học sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 9 khác:

Bài tập các thì Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng 1 năm 2018

Trắc nghiệm Từ vựng tiếng anh chủ đề Môi trường (Đề số 1)

 • 1. Who is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

 • 2. Noun form of the word “Friendly” is _____________.

 • 3. Synonym of the word “Old” is _________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

 • 4. “Trường trung học cơ sở” in English is __________________.

 • 5. This is Ho Chi Minh______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

 • 6. Antonym of the word “Ancient” is _____________.

 • 7. Match the English word with proper Vietnamese definition.
  i. Buddhism a. Hồi giáo
  ii. Hinduism b. Tôn giáo
  iii. Islam c. Phật giáo
  iv. Mosque d. Ấn Độ giáo
  v. Religion e. Đền, đình
  vi. Temple f. Nhà thờ Hồi giáo

 • i. Buddhism – …

 • ii. Hinduism – ….

 • iii. Islam – …

 • iv. Mosque – …

 • v. Religion – …

 • vi. Temple – …

 • 8. Every Sunday afternoon, Anna often go to church to _______ with her family.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

 • 9. An ancient tradition in Vietnam is ____________ our ancestors.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1
  Worship/ˈwɜːʃɪp/ (v): thờ cúng
  Ancestor  /ˈænsestə(r)/ (n): tổ tiên, ông bà

 • 10. “Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội” in English is Hanoi University of ___________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button