Giáo Dục

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29


Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 6 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh củng cố thêm kiến thức được học trong chương 2 bài 29 Sự sôi (tiếp theo), mời các em luyện tập với bài tập Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 29 với các câu hỏi trắc nghiệm Vật lý được xây dựng bám sát nội dung chương trình học lớp 6, giúp các em ôn tập hiệu quả.

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 27

Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 28

 • Bài 1: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của chất lỏng vào độ cao so với mặt nước biển?
 • Bài 2: Nhiệt độ sôi
 • Bài 3: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
 • Bài 4: Hãy chọn nhận xét đúng nhất về nhiệt độ sôi.

  Ở nhiệt độ sôi thì

 • Bài 5: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
 • Bài 6: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa…. vào các bọt khí vừa…… trên mặt thoáng.
 • Bài 7: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân?
 • Bài 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
 • Bài 9: Chọn phát biểu không đúng về nhiệt độ sôi?
 • Bài 9: Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:
  Trắc nghiệm Vật lý 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button