Giáo Dục

Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?


Tải về Bản in

Mời quý thầy cô và các em tham khảo Tài liệu Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Unit 10 lớp 3 chương trình mới do website.com sưu tầm và đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em học sinh lớp 3 nắm vững nghĩa của các từ vựng cũng như cấu trúc ngữ pháp có trong Unit 10 hiệu quả.

* Xem thêm bài tập trắc nghiệm từ vựng

Bạn đang xem: Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 What do you do at break time?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 3: What do you do at break time?

Lý thuyết tiếng Anh lớp 3 theo Unit được website.com đăng tải với mong muốn giúp các em học sinh lớp 3 tổng hợp kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 theo từng đơn vị bài học hiệu quả. Tài liệu lý thuyết Unit 10 lớp 3 dưới đây gồm nhiều từ vựng tiếng Anh chỉ các hoạt động thể thao, trò chơi diễn ra trong giờ nghỉ giải lao như: bóng chuyền, bóng rổ, bịt mắt bắt dê; trò mèo đuổi chuột,… và ngữ pháp tiếng Anh liên quan đến cách hỏi và trả lời bạn làm gì trong thời gian ra chơi và bạn có thích môn thể thao/ trò chơi nào không.

I. Vocabulary – Từ vựng tiếng Anh 3 Unit 10 What do you do at break time?

Dưới đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh quan trọng có trong bài:

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. break time (adv) /breɪk taɪm/ thời gian rảnh
2. Badminton (n) / ˈbædmɪntən/ cầu lông
3. Football (n) / ˈfʊtbɔ:l/ bóng đá
4. Chess (n) / tʃ es/ cờ
5. Basketball (n) / ˈbɑ:skɪtbɔ:l/ bóng rổ
6. table tennis (n) / ˈteɪbl tenɪs/ bóng bàn
7. Play (v) /pleɪ/ chơi
8. Like (v) /laɪk/ thích
9. Skating (v) / ˈskeɪtɪŋ/ trượt (băng)
10. hide and seek (n) /haɪd ænd si:k/ trốn tìm
11. Skipping (v) / ˈskɪpɪŋ/ nhảy dây
12. blind man’s bluff (n) /blaɪnd mænz blʌf/ bịt mắt bắt dê
13. cat and mouse game (n) /kæt ænd maʊs geɪm/ trò mèo đuổi chuột

II. Grammar – Ngữ pháp tiếng Anh 3 Unit 10 What do you do at break time?

1. Hỏi xem bạn làm gì trong thời gian ra chơi:

(?) What do you do at break time?

(+) I play + game/ sport.

Example:

What do you do at break time? (Bạn làm gì trong lúc ra chơi?)

I play badminton. (Tôi chơi cầu lông).

2. Hỏi xem bạn có thích môn thể thao/ trò chơi nào không:

(?) Do you like + name of the game/ sport.

(+) Yes, I do.

(-) No, I do not.

Example

– Do you like football? (Bạn có thích bóng đá không?)

Yes, I do. (Có, tôi thích.)

III. Phonics – Ngữ âm tiếng Anh 3 Unit 10: What do you do at break time?

Luyện phát âm những âm /sk/, /bl/ và những từ tiếng Anh dưới đây:

Tiếng Anh lớp 3 Unit 10: What do you do at break time?

Trên đây là toàn bộ Từ vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 3 Unit 10. Ngoài ra, website cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3….

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button