Giáo Dục

Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ trước năm 2005

TUYỂN TẬP ĐỀ THI TOÁN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN AMSTERDAM

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 NĂM 1993 – 1994

Bài 1: (2,5 điểm)

Hai ô tô cùng xuất phát đi ngược chiều nhau trên đường Hà Nội – Hải Phòng, gặp nhau cách Hà Nội 40 km. Sau khi gặp nhau ô tô đi từ Hà Nội tiếp tục về Hải Phòng và sau đó quay về Hà Nội ngay; ôtô đi từ Hải Phòng cũng tiếp tục đi Hà Nội và sau đó cũng quay về Hải Phòng ngay. Hai ôtô gặp nhau lần thứ hai cách Hải Phòng 18 km. Tính quãng đường Hà Nội – Hải Phòng

Bài 2: (2,5 điểm)

Bạn đang xem: Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam từ trước năm 2005

Hãy chứng tỏ rằng tổng A = 1 + 2 + 3 + … + n (n là số tự nhiên) không thể có tận cùng là 2, 4, 7, 9

Bài 3: (2,5 điểm)

Năm học sinh được thưởng 35 quyển vở. Số vở của học sinh được thưởng nhiều nhất gấp 4 số vở của học sinh được thưởng ít nhất. Hỏi mỗi học sinh có thể được thưởng bao nhiêu quyển vở, biết rằng số vở được thưởng của mỗi học sinh khác nhau

Bài 4: (2,5 điểm)

Hãy điền các số vào các ô còn trống của bảng dưới đây sao cho tổng các số trong 3 ô liền nhau bất kì theo hàng dọc cũng như hàng ngang đều bằng 10.

ĐỀ THI VÀO LỚP 6 NĂM 1999 – 2000

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: Tuyển tập đề thi vào lớp 6 trường chuyên Amsterdam

Câu 2:

An mang hồng đi đổi lấy táo và lê. Cứ 7 quả hồng thì đổi được 2 táo và 1 lê. Cứ 3 quả táo thì đổi đươc 2 lê. Nếu đổi hết số hồng mang theo thì được 18 táo và 15 lê. Hỏi An mang đi bao nhiêu quả hồng?

Câu 3:

Viết số tự nhiên nhỏ nhất gồm các chữ số khác nhau có tích các chữ số bằng 720

Câu 4:

Tìm x sao cho: x – 270: 45 = 120

Câu 5:

Hai thùng A và B có tổng cộng 327 lít dầu. Nếu lấy 30 lít ở thùng A đổ sang thùng B thì thùng B nhiều hơn thùng A 13 lít. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 6:

Một trường học cho học sinh lao động. Hôm đầu 20 em làm việc trong 2 giờ được 16 m2. Hỏi hôm sau 50 em làm việc trong 3 giờ được bao nhiêu m2. (Năng xuất làm việc như nhau)

Câu 7:

Kết quả dãy tính sau tận cùng là chữ số nào: 1991 × 1992 × 1993 × 1994 + 1995 × 1996 × 1997 × 1998 × 1999

Câu 8:

Tính (1000 × 0,1 – 900 × 0,1 – 90 × 0,1) × (142 × 0,5 – 240 × 0,25)

Big Data tài liệu để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button