Giáo Dục

Unit 1 At my birthday party Lesson 1 trang 6


Lesson 1 Unit 1 At my birthday party

Nằm trong bộ đề Giải SGK tiếng Anh 2 Macmillan theo Unit, Soạn tiếng Anh lớp 2 Unit 1 At my birthday party lesson 1 dưới đây do website.com cập nhật và đăng tải. Giải bài tập tiếng Anh Unit 1 Lesson 1 sách tiếng Anh Kết nối tri thức trang 6 bao gồm file nghe, đáp án và hướng dẫn dịch giúp các em giải tiếng Anh 2 Macmillan hiệu quả.

Tài liệu tiếng Anh do website.com tự biên soạn, không sao chép tài liệu với mọi mục đích thương mại.

1. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Click để nghe

Unit 1 At my birthday party Lesson 1

Nội dung bài nghe

P p

Pasta

Popcorn

Pizza

Hướng dẫn dịch

P p

Mì ống

Bỏng ngô

Bánh Pizza

Quý thầy cô truy cập tại Hướng dẫn học tiếng Anh lớp 2 Macmillan – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống để tham khảo thêm nhiều tài liệu Soạn SGK – SBT tiếng Anh 2 cũng như bộ bài tập tiếng Anh lớp 2 bộ Kết nối.

2. Point and say. Chỉ và nói.

Giáo viên/ Phụ huynh chỉ vào từng từ/ hình ảnh trong SGK tiếng Anh lớp 2 trang 6. Các học sinh nhìn và đọc theo

Hướng dẫn

P p

Pasta

Popcorn

Pizza

Trên đây là Hướng dẫn Giải bài tập tiếng Anh lớp 2 Macmillan Unit 1 Lesson 1 At my birthday party. Mời quý thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh 2 cả năm 2021 – 2022 khác nhau như: Tập viết tiếng Anh lớp 2 theo Unit, Soạn tiếng Anh 2 sách Cánh Diều, Giải bài tập tiếng Anh 2 Family and Friends national edition

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button