Giáo Dục

Unit 3 lớp 9 Communication


Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 9 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải trang 31 SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen stress and pressure hướng dẫn giải các phần bài tập trong Communication Unit 3 tiếng Anh 9 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– talk about teen stress and pressure

2. Objectives:

– Vocabulary: knowledge about teen stress and pressure

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Communication

Life skills for teens

Extra vocabulary

cognitive: nhận thức, tư duy

emotions: cảm xúc

concentrate: tập trung

self-discipline: tự rèn luyện

Resolve conflict: giải quyết xung đột

Risk taking: liều lĩnh

1. Read about the necessary life skills for teenagers in the United States. match the skills to their category. Đọc về những kỹ năng sống cần thiết cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ. Nối những kỹ năng của họ.

Đáp án:

1 – C;

2 – B;

3 – D;

4 – A;

5 – E;

2. Discuss

Do we teenagers in Viet Nam need all or some of these skills? Why/Why not?

Thảo luận

Bạn trẻ Việt Nam có cần những kĩ năng như vậy không?

Gợi ý

Definitely yes, because these below skills help them be independent and control their emotions effectively.

3. In groups, work out a similar list of skills that Vietnamese teens should have today. Add or remove categories and skills as you wish and remember to support your decisions with examples and explanations. Present your list along with other groups and make a common list for the whole class. Làm việc theo nhóm đưa ra danh sách những kĩ năng mà các bạn trẻ Việt nam nên có. Thêm hoặc bỏ đi nếu bạn muốn và nhớ phải đưa ra các dẫn chứng với lý giải. Thuyết trình danh sách với các nhóm khác và đưa ra 1 danh sách chung của cả lớp.

Gợi ý

Social skills

Emotion control skills

Self-care skills

Foreign language skills

4. Look at the list of life skills for teens that your class has developed.

What skills do you already have?

Which skills do you need to develope ?

Share what you think with a partner.

Nhìn vào danh sách các kĩ năng sống:

Kĩ năng nào bạn đã có?

Kĩ năng nào bạn cần phát triển?

Chia sẻ với bạn bè của mình.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button