Giáo Dục

Unit 4 lớp 7 A closer look 2


Lời giải SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 4 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do website.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 2 tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts hướng dẫn giải bài tập 1 – 6 SGK trang 41 – 42 tiếng Anh lớp 7 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 7 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use of comparison: as… as, the same as, different from.

– use: too and either

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to the topic “Music and Arts”.

Structures: comparison; too and either

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A closer look 2

1. Put as, or from in the gaps. Đặt as hoặc from vào khoảng trống các câu sau.

Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2

Đáp án

1. as

2. as

3. as

4. from

5. as

6. as

Hướng dẫn dịch

1 – The musical festival this year is as good as it was last year.

(Lễ hội âm nhạc năm nay hay như năm ngoái).

2 – The concert will be broadcast “live”: that means it comes on TV at the same time as it is performed.

(Đại nhạc hội sẽ được phát sóng trực tiếp: có nghĩa là nó chiếu trên ti vi cùng lúc được trình diễn).

3 – This camera is not as expensive as I thought at first.

(Rạp chiếu phim này không đắt như nghĩ lúc đầu).

4 – Your taste in art is quiet different from mine.

(Sở thích âm nhạc của bạn khác với tôi).

5 – Some people say that Spider Man 2 is “as boring as” Spider Man 1

(Vài người nói rằng Người nhện 2 cũng chán như Người nhện 1).

6 – My mother is always as busy as a bee.

(Mẹ tôi luôn bận rộn như một con ong).

2. Put one of these phrases in each gap in the passage. Đặt một trong những cụm từ sau vào chỗ trống trong bài văn.

Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2

Đáp án

1 – the same as; 2 – as quiet as;

3 – different from; 4 – as narrow as;

5 – friendly as; 6 – the same as;

Hướng dẫn dịch

QUÊ TÔI NGÀY NAY

Quê tôi ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Nó hoàn toàn không giống trước đây. Nó không còn yên tĩnh như 5 năm trước. Nó ồn ào hơn rất nhiều nhưng tôi thích quê tôi ngày nay hơn. Có nhiều cửa hàng và nhà hàng. Các nhà hàng không giống trước đây. Bây giờ chúng tôi có thể ăn nhiều loại đồ ăn khác nhau như đồ ăn Ý, đồ ăn Pháp và thậm chí cả đồ ăn Mexico!

Đã có rất nhiều điều thay đổi. Thậm chí những con đường cũng không hẹp như trước kia nữa. Chúng rộng hơn để tạo thêm khoảng trống cho thêm nhiều xe cộ.

Tuy vậy có một điều chưa thay đổi nhiều. Con người ở đây vẫn nồng ấm và thân thiện như trước kia. Đó là một điều giống với cuộc sống trước kia.

3. Work in pairs. Compare the two music clubs in the town: Young Talent and Nightingale. Làm theo cặp. So sánh 2 câu lạc bộ âm nhạc trong thành phố: Tài Năng Trẻ và Chim Họa Mi.

Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2

Đáp án

1. Nightingale is older than Young Talent.

(Chim Họa Mi già hơn Tài Năng Trẻ)

2. Young Talent is more friendly than Nightingale.

(Tài Năng Trẻ thân thiện hơn Chim Họa Mi)

3. Young Talent isn’t as safe as Nightingale.

(Tài Năng Trẻ không an toàn như Chim Họa Mi)

4. Nightingale isn’t as large as Young Talent.

(Chim Họa Mi không lớn như Tài Năng Trẻ)

5. Young Talent is as expensive as Nightingale.

(Tài Năng Trẻ đắt tiền như Chim Họa Mi)

6. Young Talent is not as famous as Nightingale.

(Tài Năng Trẻ không nổi tiếng như Chim Họa Mi)

4. Complete the following sentences with “too” or “either”. Hoàn thành các câu sau đây với too hoặc either.

Đáp án

1 – too; 2 – either;

3 –  either; 4 – too; 5 – too;

Hướng dẫn dịch

1. Bạn tôi thích nhiếp ảnh, và tôi cũng thích.

2. Mẹ tôi không thích phim kinh dị, và chị tôi cũng không.

3. Tôi không được phép đi đến buổi biểu diễn và bạn học của tôi cũng không.

4. Tôi thích nhạc đồng quê, và tôi cũng thích nhạc rock và roll.

5. Khi tôi sơn xong phòng tôi, tôi cũng sẽ sơn nhà bếp.

5. What music and arts are you interested, or not interested in? Make a list by completing the sentences below. Thể loại âm nhạc hay nghệ thuật nào bạn thích/ không thích? Làm một danh sách bằng cách hoàn thành các câu dưới đây. Bạn có thể sử dụng các từ cho trước hoặc ý kiến riêng của bạn.

Đáp án

1 – drawing; 2 – dancing; 3 – playing the guitar;

4 – listen to pop music; 5 – going to the art gallery;

Hướng dẫn dịch

1. Tôi rất thích vẽ.

2. Tôi nghĩ nhảy thật là chán.

3. Điều tôi thích làm nhất vào thời gian rảnh là chơi đàn ghi ta.

4. Vào thời gian rảnh, tôi thường nghe nhạc pop.

5. Tôi không bao giờ đi đến triển lãm nghệ thuật, thậm chí nếu tôi có thời gian.

6. Work in pairs. Share your list with your partner. Then, report to the class using too or either. Làm việc theo cặp. Chia sẻ danh sách của bạn với bạn cùng lớp. Sau đó trình trước lớp sử dụng too hoặc either.

Đáp án

I like listening to music and Phong does, too.

I don’t like singing and Linh doesn’t, either.

I like reading book and Lam does, too.

I don’t like dancing and Dung doesn’t, either.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts A closer look 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button