Giáo Dục

Unit 5 lớp 7 Looking back


Lời giải Looking back Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 7 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 7 Vietnamese food and drink Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập trang 56 SGK tiếng Anh 7 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Revise and make the use of all the target knowledge in unit 5

2. Objectives:

– vocab: lexical items related to the topic ‘ Food and drink’

– Grammar: Present simple

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Looking back

Vocabulary

1. Add the words/phrases you have learnt to the columns. Thêm những từ/ cụm từ mà bạn học được vào cột.

Đáp án

Dishes: noodle; rice; sandwich; spring roll; pancake, meat, tofu, bread,…

Ingredients: meat; beef; pork; salt; flour; pepper; oil; onion; sugar; sauce; …

Measurement Phrases: a can, a bottle, a kilo, a bar, a glass, a bag, a teaspoon, a tablespoon; a dozen; …

2. Fill each gap with a verb from the box. Hoàn thành chỗ trống với động từ trong bảng.

Đáp án

1. fold

2. pour

3.beat

4. heat

5. serve

Grammar

3. Choose a/an or some for the following words. Chọn a/ an hoặc some cho những từ sau.

Đáp án

1 – a banana; 2 – some bread; 3 – some beef; 4 – some pepper;

5 – some pork; 6 – some salt; 7 – an apple; 8 – some milk;

4. Complete the sentences with some or any. Hoàn thành các câu với some hoặc any.

Đáp án

1 – any;

2 – some;

3 – any;

4 – some, any;

5 – any, some;

5. Make questions with How many/How mixt for the underlined words in the following sentences. Viết câu hỏi với How many /How much cho những từ được gạch dưới trong các câu sau.

Đáp án

2 – How much milk is there in the bottle?

3 – How much cans of lemonade do you need?

4 – How many apples has Peter got in his bag?

5 – How much rice is there left in the electric cooker?

Communication

6. Choose sentences (A-D) to complete the following conversation. Practise tKe conversation with a partner. Chọn những câu (A-D) để hoàn thành bài đàm thoại sau. Thực hành bài đàm thoại với một bạn học.

Đáp án

1 – D; 2 – B; 3 – A; 4 – C;

Hướng dẫn dịch

Phong: Cậu có thể chỉ tớ cách nấu cơm không? Tớ nên làm gì đầu tiên?

Mi: Đầu tiên cho nước vào nồi và đun sôi với nhiệt độ cao cho đến khi nước sôi.

Phong: Tớ cần làm gì khi nước sôi?

Mi: Khi nước sôi, cho gạo vào và để nó sôi trong 5 phút.

Phong: Sau đó thì sao?

Mi: Sau đó khuấy đều.

Phong: OK, sau đó là gì?

Mi: Nấu với nhiệt độ thấp hơn trong 15 phút trước khi cậu có thể ăn nó.

Phong: À. Cảm ơn cậu nhé.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink Looking back. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button