Giáo Dục

Unit 7 lớp 7 A closer look 2


Lời giải A closer look 2 Unit 7 SGK tiếng Anh lớp 7 mới dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do website.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 7 lớp 7 Traffic A closer look 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 9 10 SGK tiếng Anh 7 mới chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– use “it” for distances, use “used to” to talk about past habit or state.

2. Objectives:

– Grammar: it indicating distance & Used to

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 7 A closer look 2

1. Write sentences with it. Use these cues. Viết câu sử dụng it. Sử dụng các gợi ý sau.

Đáp án

1. It’s about 700 meters from my house to Youth Club.

2. It is about 5 kilometers from my home village to the nearest town.

3. It’s about 120 kilometers from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

4. It’s about 384,400 kilometers from the Earth to the Moon.

5. It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về khoảng cách trong vùng của bạn.

Gợi ý

A: How far is it from your house to the open-air market?

B: It’s about 2 kilometers

A: How far is it from your school to the playground?

B: It’s about 200 meters.

A: How far is it from your house to the river?

B: It’s about five kilometers.

3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below. Hoàn thành câu với used to hoặc use to và động từ trong bảng dưới đây.

Đáp án

1. used to ride.

2. used to be.

3. used to go.

4. Did you use to play.

5. did not use to feel.

Hướng dẫn dịch

1. Tôi thường đạp xe đạp 3 bánh khi còn nhỏ.

2. Trên đường từng có ít người và xe cộ.

3. Ba tôi từng đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông ấy đi xe đạp.

4. Bạn đã từng chơi trôn tìm khi còn nhỏ không?

5. Cách đây 5 năm người ở thị trấn này chưa từng cảm thấy lo sợ vì kẹt xe.

4. Rewrite the sentences using used to. Viết lại câu sử dụng used to.

Đáp án

1. My mum used to live in a small village when she was a girl.

2. There didn’t use to be many vehicles on the roads before.

3. We used to cycle to school two years ago.

4. Now there are more traffic accidents than there used to be.

5. My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer. Làm việc theo nhóm. Bạn đã từng làm những việc đó chưa? Hỏi và trả lời.

Gợi ý

1. Did you use to play marbles? No, I didn’t.

2. Did you use to play football in the street? Yes, I did. I used to play football with friends in my neighbourhood.

3. Did you use to swim in the pond near your house? No, I didn’t. Because it’s dangerous.

4. Did you use to ride a tricycle? No, I didn’t. I never had a chance.

5. Did you use to ride a buffalo? Yes, I did. When I was a child, I used to ride buffalos.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic A closer look 2. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button