Giáo Dục

Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc


Lý thuyết Vật lý lớp 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc gồm các kiến thức cơ bản cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải bài tập Vật lý lớp 6 chương 2 bài 24, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết nội dung bài Vật lý 6 bài 24.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A. Lý thuyết Vật lý 6 bài 24

1. Sự nóng chảy là gì?

Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Ví dụ:

Ban đầu khi chưa thắp sáng, cây nến ở thể rắn. Khi thắp nến, phần ở đầu nến tiếp xúc với ngọn lửa nóng chuyển sang thể lỏng.

Sự nóng chảy và sự đông đặc

Viên nước đá (ở thể rắn) khi đưa từ nơi trữ lạnh ra ngoài không khí bị tan ra (thành thể lỏng)

Sự nóng chảy và sự đông đặc

2. Đặc điểm của sự nóng chảy

– Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy.

– Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

– Các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau.

Sự nóng chảy và sự đông đặc

3. Lưu ý

Cũng có một số chất trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật vẫn thay đổi.

Ví dụ: Thủy tinh hay nhựa đường trong thời gian nóng chảy thì nhiệt độ của chúng là thay đổi (tiếp tục tăng).

Sự nóng chảy và sự đông đặc

B. Trắc nghiệm Vật lý 6 bài 24

Câu 1: Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là

A.-80oC

B. 0oC

C. 800oC

D. 80oC

Câu 2: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy?

A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước

B. Đốt một ngọn nến

C. Đốt một ngọn đèn dầu

D. Đúc một cái chuông đồng đồng

Câu 3: Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?

A. Thủy ngân

B. Nhôm.

C. Rượu

D. Nước

Câu 4: Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?

A. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng

B. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định

C. Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định

D. Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi

Câu 5: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy?

A. Sương đọng trên lá cây

B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng

C. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể tràn ra ngoài

D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, tan thành nước

Câu 6: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm giảm dần.

B. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm lúc tăng lúc giảm.

C. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm không đổi.

D. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm tiếp tục tăng.

Câu 7: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

A. Đốt một ngọn nến

B. Đun nấu mỡ vào mùa đông

C. Pha nước chanh đá

D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá

Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?

A. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau.

B. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống nhau.

C. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn tăng.

D. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn giảm.

Câu 9: Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi nào?

A. Đun nóng vật rắn bất kì.

B. Đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó.

C. Đun nóng vật trong nồi áp suất.

D. Đun nóng vật đến 100oC.

Câu 10: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là bao nhiêu?

A. -960oC

B. 96oC

C. 60oC

D. 960oC

Câu 11: Cho nhiệt độ nóng chảy của một số chất như bảng. Khi thả một thỏi thép và một thỏi kẽm vào đồng đang nóng chảy. Thỏi nào nóng chảy theo đồng?

Chất

Thép

Đồng

Chì

Kẽm

Nhiệt độ nóng chảy (°C)

1300

1083

327

420

A. Thỏi thép

B. Cả hai thỏi đều nóng chảy theo đồng.

C. Cả hai thỏi đều không bị nóng chảy theo đồng.

D. Thỏi kẽm.

Câu 12: Sự nóng chảy là sự chuyển từ

A. thể lỏng sang thể rắn

B. thể rắn sang thể lỏng

C. thể lỏng sang thể hơi

D. thể hơi sang thể lỏng

Câu 13: Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng?

A. Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật luôn thay đổiB.

B. Một chất đã đông đặc ở nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một nhiệt độ khác cao hơn

C. Một chất đã đông đặc ở nhiệt độ xác định, thì phải nóng chảy ở một nhiệt độ khác thấp hơn

D. Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó

Câu 14: Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Khi tăng tới thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng. Mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tồn tại ở thể nào?

A. Chỉ có thể ở thể lỏng

B. Chỉ có thể ở thể rắn

C. Chỉ có thể ở thể hơi

D. Có thể ở cả thể rắn và thể lỏng

Câu 15: Sự đông đặc là:

A. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí

B. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

C. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

D. Sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng

Câu 16: Chọn phát biểu đúng khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?

A. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là như nhau

B. Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật luôn thay đổi

C. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định

D. Phần lớn các chất rắn khi nóng chảy có kèm theo sự giảm thể tích

Câu 17: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?

A. Thủy ngân

B. Rượu

C. Nhôm

D. Nước

Câu 18: Một vật ở thể rắn có thể tích V1, sau khi nóng chảy có thể tích V2. Kết luận nào sau đây là đúng

A. V1 luôn lớn hơn V2

B. V1 luôn luôn nhỏ hơn V2.

C. V1 = V2.

D. Chưa thể khẳng định được.

Câu 19: Quan sát đường biểu diễn sự nóng chảy của băng phiến, đường biểu diễn trong giai đoạn nóng chảy là

A. Đường thẳng.

B. Đường thẳng nằm ngang.

C. Đường thẳng nằm xiên.

D. Đường cong.

Câu 20: Sau giai đoạn nóng chảy, nếu tiếp tục đun nữa thì…

A. Nhiệt độ tiếp tục tăng.

B. Nhiệt độ bắt đầu giảm.

C. Nhiệt độ tiếp tục không thay đổi.

D. Tùy theo chất rắn đó là gì.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

B

A

D

C

D

A

B

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

B

D

D

B

C

C

D

B

A

—————————————-

Với nội dung bài Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của sự nóng chảy và sự đông đặc của kim loại…

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Vật lý 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết Vật lí 6, Giải bài tập Vật Lí 6, Giải SBT Lý 6, Trắc nghiệm Vật lý 6, Bài tập Vật lý 6, Tài liệu học tập lớp 6website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button