Giáo Dục

Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” (05 mẫu)


Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” (05 mẫu) là Giải bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 10 tập 2 được website biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố tốt các bài viết báo cáo lớp 3.

ĐỀ BÀI:

Dựa theo bài tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

Mẫu Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 1 LỚP 3C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Kính gửi: Cô giáo lớp 3C

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng vừa qua như sau:

1. Về học tập: Hầu hết các bạn làm bài tập về nhà, soạn bài đầy đủ. Cả tổ có 42 điểm tốt và 15 điểm khá, không có điểm yếu, kém. Tất cả các bạn có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chú nghe giảng.

2. Về lao động: Mọi thành viên trong tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo đúng lịch phân công của lớp.

Tổ trưởng

Minh

Nguyễn Hoàng Minh

Mẫu Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội số 2

Thưa các bạn,

Tôi xin báo cáo kết quả thi đua của lớp ta trong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” vừa qua:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

– Phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức kỉ luật tốt. Nhưng vẫn còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học.

– Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá, không có điểm kém.

2. Lao động: Lớp tham gia nhổ cỏ ở hai bồn hoa trong sân trường.

3. Các công tác khác: Lớp có điệu múa tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoạt giải Nhì.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

– Tập thể: tổ 1, tổ 3.

– Cá nhân: Đặng Tuấn Cảnh, Nguyễn Phương Hà, Lê Đức Khôi, Vũ Minh Long, Bùi Thị Mai.

Mẫu Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 4 LỚP 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THÁI TỔ

Kính gửi: Cô giáo lớp 3B

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 4 trong tuần vừa qua như sau:

1. Về học tập: Cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, không có trường hợp nào nghỉ học. Tất cả các bạn đều học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ, có ý thức phát biểu xây dựng bài. Cả tổ có 26 điểm 9, 10; 11 điểm khá và không có điểm yếu, kém. Tiêu biểu nhất trong học tập là bạn Đỗ Duy và Thanh Hà.

2. Về lao động: Tất cả các bạn đều làm tốt nhiệm vụ vệ sinh lớp học và khuôn viên trường theo sự sắp xếp và phân công của lớp, được cô giáo biểu dương.

Tổ trưởng

Vân

Trần Thị Khánh Vân

Mẫu Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 22 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ 3 LỚP 3B TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU

Em xin báo cáo kết quả học tập và lao động của tổ 3 trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

– Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

– Học bài và làm bài đầy đủ, có ý thức xây dựng bài. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến.

– Kết quả: 27 điểm giỏi, 14 điểm khá, không có điểm yếu-kém.

2. Lao động:

Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1 – Tập thể: Nhóm 2

2 – Cá nhân: Bạn Thu Hằng, Hoàng Thao.

Mẫu Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội số 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 5 tháng 1 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG ……

CỦA TỔ 1 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOAN HÙNG

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A

Tổ 1 chúng em xin báo cáo về kết quả học tập của tổ trong tháng 12 như sau:

– Tháng vừa qua, các bạn trong tổ đều đi học rất chuyên cần, đến lớp đúng giờ, học bài và làm bài tập đầy đủ. Đặc biệt toàn tổ đã chấm dứt tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học.

– Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cả tổ đều hăng hái phát biểu xây dựng bài trong các tiết học, tham khảo thảo luận và làm việc tích cực khi học theo nhóm.

– Kết quả đạt được:

+ Toàn tổ có 15 điểm giỏi, 21 điểm khá, nhiều bạn được đánh giá tốt trong các môn học đánh giá bằng nhận xét.

+ Cả tổ bình chọn nhóm 3 bạn Hằng, Lam, Trung là nhóm đạt kết quả tốt nhất về học tập, đề nghị cô giáo biểu dương trước lớp.

Tổ trưởng tổ 1

T Mỹ Linh

Trần Thị Mỹ Linh

…………………………

Như vậy là website đã giới thiệu bài Viết nội dung Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 3. Ngoài các bài giải bài tập Tiếng Việt 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn:

 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án (10 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 Có đáp án
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tự nhiên và xã hội năm 2019 – 2020

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020

 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm học 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm 2019 – 2020

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 môn Tiếng Việt

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3

Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2019 – 2020 môn Toán

 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán – Đề 5
 • 05 Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 8
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 9
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án – Đề 10

Đề thi học kì 2 lớp 3 được tải nhiều nhất:

 • Tổng hợp Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 có đáp án
 • 8 đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22
 • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 3 năm học 2018 – 2019
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học 2018 – 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button