Giáo Dục

Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ….?

Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ….? Dạng toán quy điền số vào ô trống được giải thế nào? Hãy cùng share-data.top.vn tham khảo đáp án dưới đây

1. Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ….?

Để điền được số tiếp theo vào chuỗi 0 1 1 2 3 5 8 …., chúng ta phải đi tìm quy luật của dãy số này.

Quy luật của dãy số là:

0 + 1 = 1

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8

=> Số sau chính là tổng của hai số trước

Số tiếp theo là: 5 + 8 = 13

2. Dạng toán tìm quy luật dãy số

share-data.top.vn gửi tới bạn đọc các bài toán thuộc dạng toán tìm quy luật dãy số:

Bài 1: Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27

Ta nhận thấy:

8 = 1 + 3 + 4

27 = 4+ 8 + 15

15 = 3 + 4 + 8

=> Quy luật của dãy số là: Số hạng tiếp theo bằng tổng 3 số hạng trước nó

Viết tiếp ba số hạng, ta được dãy số sau: 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, 92, 169.

Bài 2: Tìm số hạng đầu tiên của các dãy số sau biết rằng mỗi dãy số có 10 số hạng.

a)…, …, 32, 64, 128, 256, 512, 1024

b)…, …, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110

Giải:

a) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 1024 = 512 x 2

Số hạng thứ 9 là : 512 = 256 x 2

Số hạng thứ 8 là : 256 = 128 x 2

Số hạng thứ 7 là : 128 = 64 x 2

……………………………..

=> Quy luật của dãy số này là: Số hạng liền sau bằng số hạng liền trước nhân với 2

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là: 1 x 2 = 2.

b) Ta nhận xét :

Số hạng thứ 10 là : 110 = 11 x 10

Số hạng thứ 9 là : 99 = 11 x 9

Số hạng thứ 8 là : 88 = 11 x 8

Số hạng thứ 7 là : 77 = 11 x 7

…………………………..

=> Quy luật của dãy số là: Mỗi số hạng bằng số thứ tự của số hạng ấy nhân với 11.

Vậy số hạng đầu tiên của dãy là : 1 x 11 = 11.

Bài 3: Tìm các số còn thiếu trong dãy số sau :

a) 3, 9, 27, …, …, 729.

b) 3, 8, 23, …, …, 608.

Giải:

Muốn tìm được các số còn thiếu trong mỗi dãy số, cần tim được quy luật của mỗi dãy số đó.

Ta có:

3 x 3 = 9

9 x 3 = 27

=> Quy luật của dãy số là: Số hạng liền sau bằng số liền trước nhân 3

=> Vậy dãy số còn thiếu hai số là: 81 và 243.

b) Ta nhận xét:

3 x 3 – 1 = 8 ; 8 x 3 – 1 = 23.
……………………………………

=> Quy luật của dãy số là: Số hạng liền sau bằng 3 lần số liền trước nó trừ đi 1.

Vì vậy, các số còn thiếu ở dãy số là:

23 x 3 – 1 = 68 ; 68 x 3 – 1 = 203 ; 203 x 3 – 1 = 608

Dãy số còn thiếu hai số là: 68 và 203.

Trên đây, share-data.top.vn đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Viết tiếp vào chuỗi sau: 0 1 1 2 3 5 8 ….? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button