Giáo Dục

Write a similar email about your home


Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn viết thư điện tử tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home về miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Anh giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World Unit 1 hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home chi tiết

b. Be your own ideas to write a similar email about your home. Write 40 – 50 words. Use the informal email model on page 126 to help you. Tự viết một email tương tự về ngôi nhà của em. Viết 40 – 50 từ. Sử dụng mẫu email trên trang 126.

1. Write an email to describe your house lớp 6 số 1

To: [email protected]

Subject: MY HOME

Hi, website

Today, I’m very happy to tell you about my home.

I live in a small apartment on 8th floor at 56 Cau Giay street. My apartment has four rooms: a living room, a kitchen and two bedrooms. It also has a balcony. Because I love trees and flowers so I plant some flowers in here such as roses, confetti. They are so colourful. There is a gym and a pool on the second floor. I often go the swimming pool with my sister in the afternoon.

I really love my home. What about you? Can you tell me your house?

I am looking forward to seeing you.

Best wishes,

My Le

Hướng dẫn dịch

Gửi đến: [email protected]

Chủ đề: NHÀ CỦA TÔI

Chào website,

Hôm nay, tôi rất vui khi được kể cho các bạn nghe về ngôi nhà của mình.

Tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng 8 số 56 đường Cầu Giấy. Căn hộ của tôi có bốn phòng: một phòng khách, một nhà bếp và hai phòng ngủ. Nó cũng có một ban công. Vì tôi yêu cây và hoa nên tôi trồng một số loại hoa ở đây như hoa hồng, hoa giấy. Chúng thật nhiều màu sắc. Có một phòng tập thể dục và một hồ bơi trên tầng hai. Tôi thường đi bơi với chị gái vào buổi chiều.

Tôi thực sự yêu ngôi nhà của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có thể cho tôi biết nhà của bạn?

Tôi rất mong được gặp bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Mỹ Lệ

2. Write an email to your friend about your house lớp 6 số 2

Dear Dan,

I am writing this email to give you great news on my house.

I live in a big house in the countryside and it is very beautiful. It has a living room, a kitchen, three bedrooms and two bathrooms. In the living room, there is a table, a long blue sofa, a smart television and an air conditioner. My bedroom is very nice. There is a computer, a bed, a lamp and two pictures on the wall. And a bookshelf above the table, some teddy bears on the bed and a wardrobe next to my bed. The kitchen has a refrigerator, a stove and a sink. Next to the kitchen is the bathroom. It has a shower, a washing machine and a tub.

I really love my house. Can you come and visit us?

See you soon!

Lots of love

website

Nội dung dịch

Gửi Dan,

Tôi viết email này để cung cấp cho bạn một tin tức tuyệt vời về ngôi nhà của tôi.

Tôi sống trong một ngôi nhà lớn ở nông thôn và nó rất đẹp. Nó có một phòng khách, một nhà bếp, ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Trong phòng khách có một chiếc bàn, một chiếc ghế sofa dài màu xanh lam, một chiếc tivi thông minh và một chiếc máy lạnh. Phòng ngủ của tôi rất đẹp. Có một máy vi tính, một cái giường, một cái đèn và hai bức tranh trên tường. Và một giá sách phía trên bàn, một số con gấu bông trên giường và một tủ quần áo bên cạnh giường của tôi. Nhà bếp có tủ lạnh, bếp nấu và bồn rửa. Bên cạnh nhà bếp là phòng tắm. Nó có một vòi hoa sen, một máy giặt và một bồn tắm.

Tôi thực sự yêu ngôi nhà của tôi. Bạn có thể đến và thăm chúng tôi?

Hẹn sớm gặp lại!

Thân yêu,

website

3. Write a letter to your friend about your house số 3

Dear Lisa,

How are you? I am very happy to receive your email. Today I really want to tell you about my house.

I live in a very beautiful house. It was built when I was 5 years old. It is white and blue. The house has 3 floors and a small garden. Me and my friends often play here. My house has a living room, a kitchen, a reading room, two bathrooms, 3 bedrooms and a large terrace. My mother used to dry clothes here. My bedrooms is on the second floor. I really like my bedroom. My house is not too big but very cozy. In free time, everyone will move house together. I love my house very much.

I am looking forward to seeing you.

Best wishes

website

Bản dịch

Lisa thân mến,

Bạn khỏe không? Tôi rất vui khi nhận được email của bạn. Hôm nay tôi rất muốn kể cho các bạn nghe về ngôi nhà của mình.

Tôi sống trong một ngôi nhà rất đẹp. Nó được xây dựng khi tôi 5 tuổi. Nó có màu trắng và xanh. Ngôi nhà có 3 tầng và một khu vườn nhỏ. Tôi và những người bạn của tôi thường chơi ở đây. Nhà tôi có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng đọc sách, hai nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ và một sân thượng rộng. Mẹ tôi thường phơi quần áo ở đây. Phòng ngủ của tôi ở trên tầng hai. Tôi thực sự thích phòng ngủ của tôi. Căn nhà của tôi không quá lớn nhưng rất ấm cúng. Những lúc rảnh rỗi, mọi người sẽ cùng nhau dọn nhà. Tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều.

Tôi rất mong được gặp bạn.

Lời chúc tốt nhất

Trên đây là Write an email to your friend to tell her him about your house lớp 6 có dịch. Ngoài ra, website.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home sách i-Learn Smart World 6 khác như:

Write a paragraph about your hometown

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button