Pháp Luật

Xét tuyển vào trường quân đội

Quân đội là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ đất nước. Mỗi năm các trường quân đội tuyển sinh hàng ngàn thí sinh. Vậy để thi tuyển vào các trường quân đội, sỹ tử cần chuẩn bị những gì?

share-data.top.vn gửi đến bạn đọc các quy định về Xét tuyển vào trường quân đội tại Thông tư 24/2018/TT-BQP, Thông tư 17/2016/TT-BQP và các văn bản pháp luật liên quan khác.

1. Xét tuyển vào quân đội

Các thông tin, quy định về tuyển sinh vào quân đội được quy định tại 2 thông tư: Thông tư 24/2018/TT-BQP, Thông tư 17/2016/TT-BQP, cụ thể:

 • Đối tượng tuyển sinh:
 • Khu vực tuyển sinh:

– Trường Sĩ quan Lục quân 1 tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở ra; Trường Sĩ quan Lục quân 2 tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào. Thí sinh các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, Huế tùy theo nguyện vọng, được đăng ký dự tuyển vào một trong hai trường quy định tại Khoản này.

Các trường còn lại tuyển thí sinh trong toàn quốc.

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam được tính từ Quảng Trị trở vào. Thời gian được tính hộ khẩu thường trú phía Nam tính đến tháng 9 năm dự tuyển phải đủ 03 năm thường trú liên tục trở lên.

– Trường hợp thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam, nhưng có bố mẹ đẻ hoặc bố mẹ nuôi (theo quy định của pháp luật) có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc; bản thân đang cư trú, học tập và tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) tại các tỉnh phía Bắc (cả thanh niên ngoài Quân đội và quân nhân đang tại ngũ), thì đăng ký xét tuyển như sau:

  • Không được đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2;
  • Được đăng ký xét tuyển vào các trường còn lại, hưởng Điểm chuẩn cho thí sinh thuộc các tỉnh phía Bắc;
  • Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Ban Tuyển sinh quân sự cấp tỉnh) lập danh sách những thí sinh quy định tại Khoản này gửi các trường và báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cùng ngày nộp hồ sơ sơ tuyển.

2. Tiêu chuẩn vào trường quân đội

Tiêu chuẩn vào trường quân đội

 • Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức
 • Tiêu chuẩn về văn hóa, độ tuổi

– Trình độ văn hóa

  • Tính đến thời Điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề (sau đây viết gọn là tốt nghiệp trung học).
  • Trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong Chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Độ tuổi, tính đến năm dự tuyển

  • Thanh niên ngoài Quân đội từ 17 đến 21 tuổi
  • Quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân từ 18 đến 23 tuổi
 • Tiêu chuẩn về sức khỏe

3. Sơ tuyển quân đội

Hồ sơ đăng ký sơ tuyển

Đăng ký và mua hồ sơ

 • Đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1

– Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội mua hồ sơ và đăng ký sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện;

– Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn;

– Thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào một trường trong Quân đội ngay từ khi làm hồ sơ sơ tuyển (nếu trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một ngành); các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự của các trường Quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Các trường Quân đội chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo rộng rãi, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng. Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với Ban Tuyển sinh Công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển

 • Đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

– Thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội, mua hồ sơ, làm thủ tục và đăng ký dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ, Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn chịu trách nhiệm liên hệ, mua hồ sơ, hướng dẫn thí sinh làm thủ tục, đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho quân nhân đã sơ tuyển đủ tiêu chuẩn;

– Trường hợp thay đổi việc tổ chức kỳ thi, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

 • Kê khai hồ sơ
 • Tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe

4. Các trường quân đội khối A

share-data.top.vn đưa ra các tiêu chí dựa theo thông tin điểm chuẩn tuyển sinh từ năm 2020

17 trường quân đội đều xét tuyển khối A.

Đối với các trường quân đội, khối A là khối được xét tuyển nhiều hơn cả. Có trường còn chỉ xét tuyển đối với khối A và A01, ví dụ trường Học viện Kỹ thuật Quân sự

Các trường quân đội khối a

Trên đây share-data.top cung cấp các thông tin về Tuyển sinh vào các trường Quân đội. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mục Có thể bạn chưa biết, mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

 • Các ngành Công an tuyển nữ
 • Tiêu chuẩn lý lịch vào ngành Công an 2021
 • Xét lí lịch 3 đời vào công an
 • Xét lý lịch 3 đời vào quân đội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button